Des de 1975

Escola de Música Sant Vicenç

Reconeguda pel departament d’educació de la Generalitat de Catalunya

 
Estem compromesos amb l’excel·lència educativa i amb el desenvolupament de la personalitat i de les intel·ligències múltiples a través de la pràctica musical.
Prioritzem l’educació de valors a través del treball en equip, la confiança entre alumnes, la cultura de l’esforç i la constància en el estudi i el treball.
Creiem en la motivació basada en l’adquisició progressiva de les competències, en la satisfacció del compliment dels objectius, en el desenvolupament de l’iniciativa personal i en el plaer de la pràctica artística.
 
Creiem que la música ha d’arribar al màxim possible a la població, i és per això potenciem la pràctica amateur i treballem per detectar el talent d’aquells que vulguin encaminar-se cap a la professionalització.
El nostre projecte educatiu es fomenta en un pla d’estudis dissenyat
perquè els nostres alumnes adquireixin les competències necessàries per la pràctica de la música clàssica i moderna, amb itineraris que permetin avançar a velocitats diferents, segons la motivació, la dedicació i el talent de cada alumne.
El pla d’estudis que seguim està dotat de tots el recursos necessaris per aplicar-lo amb garanties: material didàctic , avaluació continuada de tots els alumnes, amb qualificacions al final de cada etapa i formació permanent del nostre professorat.
Tots el nostres alumnes participen anualment en produccions artístiques per expressar-se com a músics des de el primer dia i al llarg de tots el diferents nivells de la formació musical.