Avís legal - Escola Música Sant Vicenç dels Horts
899
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-899,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

AVÍS LEGAL
D’ acord amb l’ exigència de l’artícle 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ELENA ROSÉS I VIDAL informa de les següents dades:
02.01 TITULAR DE LA WEB
Raó Social: ELENA ROSÉS I VIDAL
CIF: 37736969H
Denominació comercial: ESCOLA MÚSICA SANT VICENÇ
Domicili fiscal: C/ MOSSEN JOSEP DURÁN 8-10, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS,
BARCELONA.
Contacte: INFO@ESCOLAMUSICASANTVICENC.CAT
Registre Mercantil: , Tomo: , Hoja: , Folio: , Número d’ inscripció:
La present informació regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els
usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom del domini WWW.ESCOLAMUSICASANTVICENC.CAT
les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar.

COOKIES
WWW.ESCOLAMUSICASANTVICENC.CAT utilitza cookies per facilitar la navegació per aquest portal i per
obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis oferts als usuaris. Les cookies empleades en
WWW.ESCOLAMUSICASANTVICENC.CAT s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador,
no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari i no poden llegir dades del seu
disc dur ni incloure virus en els seus equips. Així mateix, WWW.ESCOLAMUSICASANTVICENC.CAT no pot
llegir les cookies implantades en el disc dur de l’ usuari des d’altres servidors.
L’usuari pot lliurement decidir sobre la implantació o no en el seu disc dur de les cookies empleades en
WWW.ESCOLAMUSICASANTVICENC.CAT. En aquest sentit, l’usuari pot configurar el seu navegador per
acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada
cookie i decidir en aquest moment la seva implantació o no en el seu disc dur. Per a això li suggerim
consultar la secció d’ajuda del seu navegador per saber com canviar la configuració que actualment empra.
Tot i que l’usuari configurés el seu navegador per rebutjar totes les cookies o rebutgés expressament les
cookies de WWW.ESCOLAMUSICASANTVICENC.CAT podrà navegar pel portal amb l’únic inconvenient de
no poder gaudir de les funcionalitats del portal que requereixin la instal·lació d’alguna d’elles. En qualsevol
cas, l’usuari podrà eliminar les cookies de WWW.ESCOLAMUSICASANTVICENC.CAT implantades en el seu
disc dur a qualsevol moment, seguint el procediment establert en la secció d’ajuda del seu navegador o
entrant a l’enllaç Política de Cookies d’aquest lloc web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
ELENA ROSÉS I VIDAL garanteix la privadesa de les dades de caràcter personal aportats, segons el
Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).
La visita a aquesta pàgina web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si
mateix, no obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de
formularis.
Aquestes dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de ELENA ROSÉS I VIDAL i seran utilitzats
amb la finalitat de contestar la sol·licitud realitzada per la seva banda i per enviar-los informació de la nostra
empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació. En enviar-nos aquest formulari, vostè està acceptant
explícitament la recepció dels mateixos. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una vegada satisfet
la finalitat per la qual van ser recaptats.
Com exercitar els drets: Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit a ELENA ROSÉS I VIDAL
amb domicili en C/ MOSSEN JOSEP DURÁN 8-10, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS, BARCELONA, o a
l’adreça de correu electrònic INFO@ESCOLAMUSICASANTVICENC.CAT incloent en tots dos casos una
fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per exercitar els seus drets, que són els
següents:
● Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a ELENA ROSÉS I VIDAL si
aquesta empresa està tractant les seves dades.
● Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
● Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservats per
ELENA ROSÉS I VIDAL per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
● Dret a oposar-se al tractament: ELENA ROSÉS I VIDAL deixarà de tractar les dades en la forma
que vostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles
reclamacions s’hagin de seguir tractant.
● Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una
altra signatura, ELENA ROSÉS I VIDAL li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou
responsable.
Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat
específica, vostè té dret a retirar el consentiment a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del
tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en
què ELENA ROSÉS I VIDAL està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’autoritat
de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el
cas d’Espanya.
La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei pels quals
eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi
derivada d’aquest formulari.
Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre
fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web.

POLÍTICA D’ ENLLAÇOS
En cas que s’introdueixi per un usuari d’Internet un enllaç des del seu propi Lloc web al Lloc web de ESCOLA
MÚSICA SANT VICENÇ, l’enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal d’aquest últim, però no podrà
reproduir-la de cap manera, i, en cas que es visualitzin els continguts del Lloc web amb continguts aliens al
mateix, aquests continguts aliens no podran induir a error, confusió o engany en els Usuaris sobre la
procedència dels seus continguts, ni suposar un acte de comparació o imitació deslleial o un aprofitament de
la reputació de ESCOLA MÚSICA SANT VICENÇ.
No es realitzarà des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre
ESCOLA MÚSICA SANT VICENÇ, Empreses Associades, col·laboradors o empleats, ni s’indicarà en aquesta
pàgina que tenen el consentiment de ESCOLA MÚSICA SANT VICENÇ per a la inserció de l’enllaç, o que
ESCOLA MÚSICA SANT VICENÇ té alguna relació o col·laboració amb aquesta página.
Excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per ESCOLA MÚSICA SANT VICENÇ,
sempre que es permeti un enllaç directe amb el seu Lloc web, queda prohibida la utilització de qualsevol
marca o qualsevol altre signe distintiu de ESCOLA MÚSICA SANT VICENÇ dins de la pàgina on es trobi
l’enllaç, tret que s’autoritzi expressament.
La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir amb la llei i no disposar o enllaçar amb continguts il·lícits o
contraris a la moral i als bons costums.
Per la seva banda, el propi Lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a
altres pàgines i portals d’Internet, actuant ESCOLA MÚSICA SANT VICENÇ com a prestador de serveis
d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i de Comerç Electrònic, per la qual cosa només serà responsable dels continguts i serveis
subministrats en els llocs enllaçats en cas que havent tingut coneixement efectiu, en la forma prevista per la
Llei de Serveis de la Societat de la Informació, de la ilicitud no hagi desactivat l’enllaç.
L’existència de llocs enllaçats no suposa que existeixin acords amb els responsables o titulars dels mateixos,
i ESCOLA MÚSICA SANT VICENÇ no es fa responsable pels danys produïts per la ilicitud, qualitat,
desactualización, indisponibilitad, error i inutilitat dels continguts d’aquests llocs, ja que els desconeix. En
qualsevol cas, si l’Usuari tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts de les
quals o serveis són il·lícits o contraris a la moral haurà de posar-ho en coneixement de ESCOLA MÚSICA
SANT VICENÇ.
A aquests efectes s’habilita l’adreça de correu electrònic INFO@ESCOLAMUSICASANTVICENC.CAT,
d’aquesta forma, els usuaris hauran de comunicar: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu
electrònic, especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme al Portal i fets o circumstàncies que
revelen el caràcter il·lícit d’aquesta activitat.
02.05 CONDICIONS D’ ÚS
La utilització de la pàgina atorga la utilització d’usuari i implica l’acceptació de les condicions de l’avís legal,
política de privadesa i condicions d’ús, si l’usuari no estigués conforme, s’abstindrà d’utilitzar la pàgina.
L’usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació
vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com amb les normes de
convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.
L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol
contingut de la Pàgina, tals com a informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius
de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, programari,
enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol un altre material al que tingués accés en la seva condició
d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina són
propietat de ELENA ROSÉS I VIDAL o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui
entendre’s que l’ús o accés al portal i/o als continguts atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades
marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, cap dels drets
d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts. I no entén cedits ni s’autoritza la seva
utilització, en cap cas, als usuaris de la pàgina tret que s’obtinguin aquests drets per escrit del legítim titular
dels mateixos.

XARXES SOCIALS OFICIALS
ESCOLA MÚSICA SANT VICENÇ a El prestador de serveis de les pàgines oficials de les xarxes socials
[“Facebook”] és l’entitat ELENA ROSÉS I VIDAL (d’ara endavant ESCOLA MÚSICA SANT VICENÇ) amb
C.I.F. 37736969H i domicili social a C/ MOSSEN JOSEP DURÁN 8-10, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS,
BARCELONA i mateix domicili a efecte de notificacions.
L’accés i ús d’aquestes pàgines requereix de l’acceptació de les condicions generals d’ús de xarxes socials i
la política de privadesa que més a baix es detalla i es completa amb la política i les normes de les
plataformes de xarxa social de [“Facebook”].
Per qualsevol consulta o contacte amb ESCOLA MÚSICA SANT VICENÇ els usuaris podran comunicar-se a
través del número de telèfon 0034936769843 o de la següent adreça electrònica:
INFO@ESCOLAMUSICASANTVICENC.CAT.
Condicions d’ ús de la pàgina oficial de ESCOLA MÚSICA SANT VICENÇ en [“Facebook”]
Si us plau, llegeixi atentament aquestes condicions d’ús ja que contenen tota la informació relativa als seus
drets i obligacions com a usuari de la pàgina oficial de ESCOLA MÚSICA SANT VICENÇ en [“Facebook”].
L’accés i ús de la pàgina oficial de ESCOLA MÚSICA SANT VICENÇ en [“Facebook”] està subjecte a més al
compliment de les condicions establertes per [“Facebook”] com a titular de la plataforma del servei de xarxa
social.
Quan l’usuari accedeix o utilitza la pàgina oficial de ESCOLA MÚSICA SANT VICENÇ en [“Facebook”]
manifesta el seu consentiment i acceptació del compliment de l’establert en les presents condicions d’ús.
L’accés i ús de la pàgina oficial de ESCOLA MÚSICA SANT VICENÇ en [“Facebook”] està prohibit als
menors de 14 anys.
Usos permesos i usos prohibits
A través de la pàgina oficial de ESCOLA MÚSICA SANT VICENÇ en [“Facebook”] es facilita un espai en el
qual l’usuari pot publicar i intercanviar informació i continguts, així com establir comunicació entre diversos
usuaris.
L’ús de la pàgina oficial de ESCOLA MÚSICA SANT VICENÇ no pot tenir una finalitat econòmica o
comercial.

L’usuari està obligat a realitzar un ús raonable de la pàgina oficial de ESCOLA MÚSICA SANT VICENÇ de
[“Facebook”] i dels seus continguts, segons les possibilitats i finalitats pels quals està concebut d’acord amb
els usos i costums, la moral, la legislació vigent, les presents normes i les normes i polítiques publicades per
[“Facebook”]. L’usuari serà l’únic responsable de la informació, imatges, opinions, al·lusions o continguts de
qualsevol tipus que comuniqui, allotgi, transmeti, posi a disposició o exhibeixi a través de la pàgina oficial de
ESCOLA MÚSICA SANT VICENÇ en [“Facebook”].
ESCOLA MÚSICA SANT VICENÇ no podrà ser considerat responsable editorial dels continguts publicats per
l’usuari i declara expressament que no s’identifica amb cap de les opinions que els usuaris publiquin a la
pàgina oficial de ESCOLA MÚSICA SANT VICENÇ en [“Facebook”] de les conseqüències de les quals es fa
enterament responsable l’emissor de les mateixes.
En tot cas, queda prohibit l’ús de la pàgina oficial de ESCOLA MÚSICA SANT VICENÇ en [“Facebook”]
finalitats il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica.
02.08 EXENCIÓ DE RESPONSABILITATS
ELENA ROSÉS I VIDAL inclou en el seu Lloc Web una sèrie de continguts sobre les seves activitats,
productes, estructura, gestió i equips propis d’una Web corporativa. ELENA ROSÉS I VIDAL exclou
qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de l’accés als
continguts, informacions, publicitat, opcions, conceptes i imatges facilitats als usuaris.
En qualsevol cas, ELENA ROSÉS I VIDAL no es fa responsable de:
● El mal que l’usuari pugui realitzar del Lloc web.
● La continuïtat dels continguts de la Lloc web.
● L’absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc web o en el servidor que els subministra,
tant quant a la visualització dels continguts pels usuaris com en la descàrrega dels mateixos.
● Els continguts i serveis prestats per altres Llocs web a les quals pugui tenir accés des de les adreces
d’Internet titularitat de ELENA ROSÉS I VIDAL.
● El major o menor rendiment dels continguts albergats en el Lloc web.
● Els danys o perjudicis que causés qualsevol persona, bé a si mateixa o a terceres, que infringís les
condicions, normes i instruccions que ELENA ROSÉS I VIDAL estableix en aquest Lloc web.
● Els danys ocasionats per la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc web titularitat de ELENA
ROSÉS I VIDAL.
● El mal funcionament de programari o “plugins” (descàrrega que pogués realitzar-se des del link
establert a aquest efecte), que pogués ser necessari per a la visualització o escolta de determinats
continguts albergats en el present Lloc web.
● Qualsevol acció o actuació que pogués realitzar en relació amb la vulneració de drets de tercers,
especialment, en relació amb la imatge, propietat intel·lectual o industrial.
● De l’edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines o Llocs d’Internet amb els
quals l’usuari es connecti a través del motor de cerca o de hipervínculs inclosos en el Lloc web de
ELENA ROSÉS I VIDAL.

Exenció de responsabilitat pel funcionament de la Pàgina Web
ELENA ROSÉS I VIDAL presta els seus serveis i continguts de forma continuada emprant tots els mitjans
tècnics al seu abast per realitzar aquesta prestació de forma satisfactòria.
ELENA ROSÉS I VIDAL podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions
en la informació continguda en el seu Lloc web, sense que això de lloc, ni dret a cap reclamació o
indemnització, ni impliqui reconeixement de responsabilitat alguna.
ELENA ROSÉS I VIDAL no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin
derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del seu Lloc web. En qualsevol cas,
ELENA ROSÉS I VIDAL, durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas
de fallada tècnica.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ
ELENA ROSÉS I VIDAL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri
oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents
condicions.
En cas d’existir discrepància entre l’establert en el present Avís Legal i les Condicions Particulars de cada
servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.
En el cas que qualsevol disposició o disposicions contingudes en el present Avís Legal anessin considerades
nul·les o inaplicables, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent,
aquesta nul·litat o inaplicación no afectarà a la resta de disposicions del present Avís Legal ni a les
Condicions Particulars dels diferents serveis del present Lloc web.
El no exercici o execució, per part de ELENA ROSÉS I VIDAL de qualsevol dret o disposició contingut en
aquestes Condicions Generals no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord escrit
per la seva banda.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De
sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció
ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. ELENA ROSÉS I
VIDAL té el seu domicili a SANT VICENÇ DELS HORTS, Espanya.